HaminaKotkan satama

HaminaKotkan satama sijaitsee nimensä mukaisesti Haminan ja Kotkan kaupungeissa Kaakkois-Suomessa lähellä Suomen ja Venäjän välistä rajaa. Hamina-Kotkan satama aloitti toimintansa 1.5.2011, kun Haminan satama oy ja Kotkan satama oy yhdistyivät. Yhtiön omistavat Haminan kaupunki ja Kotkan kaupunki 40 %:n ja 60 %:n osuuksilla. Tänä päivänä HaminaKotkan satama on noin 100 henkilöä työllistävä osakeyhtiömuotoinen merisatamayhtiö. HaminaKotkan satama työllistää myös epäsuorasti, sillä sataman alueella on noin 170 yritystä.

HaminaKotkan satamassa on seitsemän erillistä satamanosaa: Mussalo, Hietanen, Hietanen Etelä, Kantasatama, Sunila, Halla ja Hamina. Näistä kaikki muut paitsi Haminan satama sijaitsevat Kotkan talousalueella. Laivapaikkoja HaminaKotkassa on 69 kappaletta. Eri satamanosat kattavat maa-aluetta yhteensä noin 1100 hehtaaria ja merialuetta 1400 hehtaaria. Tämän lisäksi satama-alueelta löytyy varastotiloja yhteensä miljoona neliömetriä ja säiliökapasiteettia on 1,1 miljoonalle kuutiometrille.

HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleis-, kontti-, vienti- ja kauttakulkuliikenteen satama, jonka rahtimäärä on vuosittain noin 13 miljoonaa tonnia ja rahtimäärä vaihtelee vuosittain Suomen talouden yleisen kehityksen mukaisesti: hyvinä talouden vuosina rahtimäärä on ylittänyt jopa 16 miljoonan tonnin rajan. Kokonaisrahtimäärässä mitattuna Sköldvikin satama öljy-yhtiö Nesteen Porvoon öljynjalostamon yhteydessä Porvoon Kilpilahdessa on kuitenkin Hamina-Kotkaa suurempi rahtisatama. Sköldvikin satama on erikoistunut maaöljyyn ja öljynjalostustuotteisiin, eikä kyseisellä satamalla ole muuta käyttöä.

HaminaKotkan sataman sijainnin, kulkuyhteyksien ja kattavien palveluiden ansiosta satama on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa keskeisenä kulkureittinä EU:n ja Venäjän välillä. Sataman alueelle on myös viime vuosina kohdistunut lukuisia uusia kymmenien miljoonien euron arvoisia investointeja, ja aluetta on tarkoitus laajentaa palvelemaan kansainvälistä teollisuutta entistä laajemmin ja monipuolisemmin.

HaminaKotkan historiaa

Tänäkin päivänä merkittävä HaminaKotkan satama sijaitsee lähellä Venäjän rajaa historiallisista syistä. Sataman historia nivoutuu Suomen historian ympärille: Ruotsi-Suomen aikana Haminan alueella on käyty ulkomaankauppaa jo 1600-luvulta lähtien ja myöhemmin 1700- ja 1800-luvuilla Haminan kaupunki satamineen oli venäläisille merkittävä linnoituskaupunki. Suomen kenraalikuvernööri Pietari Brahe perusti Haminan alueelle Weckelax Nystadt -nimisen kaupungin entisen Vehkalahden paikalle vuonna 1653, ja nykyinen Haminan kaupunki (ruotsiksi Fredrikshamn Ruotsin silloisen kuninkaan Fredrik I:n mukaan) rakennettiin 1720-luvulla Weckelax Nystadtin tuhouduttua suuressa Pohjan sodassa.

1700-luvulla Haminan kaupunkiin rakennettiin myös nykyäänkin voimassa oleva ympyräkaava, josta kaupunki on tunnettu. Näihin aikoihin Ruotsi teki Haminasta linnoituskaupungin puolustaakseen itäistä rajaa Venäjää vastaan. Venäjä otti Haminan kaupungin haltuunsa 1740-luvulla ja tällöin vanhan Suomen aikana Venäjä jatkoi linnoitustöitä Haminan kaupungissa.

Kulkuyhteydet KotkaHaminan satamaan

HaminaKotka satama sijaitsee Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajan läheisyydessä ja tarjoaa sijaintinsa ansiosta maa- ja vesireitin EU:n alueelta Venäjälle, Keski-Aasiaan ja Kiinaan. Sijaintinsa, kulkuyhteyksiensä ja monipuolisten palveluidensa ansiosta satama tukee vahvasti kansainvälisen kaupan ja teollisuuden kehittymistä. Kulkuyhteyksien kannalta keskeisin yhteys satamasta on E18- moottoritielle, joka on yksi Etelä-Suomen pisimpiä moottoriteitä ja myös keskeinen osa Pohjolan liikennekäytävää. Suomessa tie kulkee Naantalista Vaalimaalle ja sieltä moottoritie jatkuu Venäjän puolelle Pietariin.

Pääkaupunkiseudulla E18-moottoritie muodostaa suuren osan Kehä III -kehätiestä ja toimii siten suorana kulkuyhteytenä mm. Helsinki-Vantaan lentokentälle. HaminaKotkan satamanosissa on myös noin 80 kilometriä rautatietä. Raideleveys on sama kuin Venäjällä ja IVY-maissa, mikä mahdollistaa suorat rautatiekuljetukset rajan yli itään. HaminaKotkan satama on siten merkittävä tavaran kauttakulkureitti kaikille kuljetusmuodoille.

HaminaKotkan sataman tarjoamat palvelut

Suurimpana yleissatamana Suomessa HaminaKotka palvelee kattavasti niin Suomen vientiteollisuutta, kauttakulkuliikennettä kuin kansainvälisiä suurprojektejakin. HaminaKotkan satama palvelee kaikkia merikuljetusmuotoja, sillä sataman alueella on konttisatama, projektisatama, kaasusatama, RoRo-satama sekä nestemäisten ja kuivabulk-tuotteiden satama. Esimerkiksi metsäteollisuudelle tärkeiden sahatuotteiden osalta 40 % Suomen sahatavaraviennistä kulkee HaminaKotkan sataman kautta.

HaminaKotka on erikoistunut myös vaativien projektikuljetusten käsittelyyn ja sataman palvelualueelle on luotu edellytyksiä teollisuuden sijoittumiselle ja kehittymiselle. Satama-alueella on runsaasti tilaa yritysten investointeja ja laajennuksia varten, sillä satama-aluetta on suunniteltu tukemaan pitkän aikavälin kasvua. HaminaKotkan satama tarjoaa myös lukuisia oheispalveluita, kuten alusten kiinnitys-, irrotus-, siirto- ja haalauspalveluita, sekä nosturipalvelut, vedenantopalvelun ja sataman jäänmurtopalvelun. Kaikki palvelut jäänmurtopalvelua lukuun ottamatta ovat saatavilla 24/7 ja kyseiset palvelut veloitetaan HaminaKotkan sataman voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Investoinnit HaminaKotkan satamaan

Vuosina 2011 – 2015 HaminaKotka investoi yhteensä 25,4 miljoonaa euroa, josta yli puolet, eli 15 miljoonaa euroa kohdistui vuonna 2011 Haminan 12 metrin väylän ruoppaushankkeeseen. Investointien määrä oli tällä viisivuotiskaudella samalla tasolla muiden Suomen satamien investointien kanssa.

HaminaKotkan satama kokee kuitenkin tarvetta laajentua, sillä sataman alueella on käynnissä lukuisia suuria hankkeita. Tästä johtuen vuosina 2017 ja 2018 on HaminaKotkassa tehty suuria investointeja, ja näinä päivinä investointien määrä onkin suurempi kuin vuosikymmeniin. Investoinnit keskittyvät mm. uuden kentän, lastausalueen ja laitureiden rakentamiseen, sekä Itämeren Nord Stream 2 -kaasuputken putkien pinnoittamiseen.

Tämän lisäksi HaminaKotka valmistelee belgialaisen yhteistyökumppanin kanssa lähes 50 miljoonan euron arvoista hanketta, jossa suuria, kymmenien kuutiometrien kokoisia öljyteollisuuden moduuleja aletaan kuljettaa Venäjän jokia pitkin öljynporauskentälle Kazakstaniin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *