Historiallinen ympyräkaupunki Hamina

Haminan juuret ulottuvat 1600-luvulle asti, jolloin Pietari Brahe perusti Weckelax Nyhad -nimisen kaupungin Vehkalahden paikalle. Erinomaisen sijaintinsa takia siitä tehtiin ulkomaankauppaa käyvä satamakaupunki, mutta se tuhoutui jo 1700-luvulla suuressa Pohjan sodassa. 1720-luvulla kaupunki rakennettiin kuitenkin uudestaan ja se sai nimen Fredrikshamn kuningas Fredrik I:n mukaan. Tällöin kaupunki sai sille omaperäisen ympyräkaavan, joka on tehnyt siitä monessa mielessä mielenkiintoisen kaupungin.

Ympyräkaava on antanut kaupungille identiteetin, jonka myötä Haminan historiallisia rakennuksia ja ilmapiiriä on pyritty suojelemaan vuosisatojen vaihtuessa. Ruotsin vallan aikana emomaa alkoi miehittää ja rakennuttaa linnoitusta Venäjän rajan tuntumaan ja tuolloin Haminasta tuli samalla myös linnoituskaupunki. Ympyrämalli on harvinainen jopa kansainvälisessä vertailussa ja kaikki sille ominaiset rakennelmat ja yksityiskohdat on pystytty säilyttämään sodista ja suurpaloista huolimatta.

Itä kohtaa lännen

Haminan ympyräkaupungille on ominaista kahden suurvallan, Venäjän ja Ruotsin, arkkitehtuuri, joka sekoittuu Haminassa omintakeiseksi tyyliksi. Kaupungin tähdenmallinen linnoitus on alun perin ruotsalaisen Von Löwen käsialaa, johon on haettu vaikutteita Italian renessanssitaiteesta. Ruotsalaisten jälkeen linnoituksen rakennelmia jatkoivat venäläiset omalla valtakaudellaan, jota kutsutaan vanhan Suomen ajaksi.

Ympyräkaupungin idea oli suojata Haminaa mahdollisimman hyvin hyökkäyksiltä. Kaupunki rakennettiin tähden muotoisen linnoituksen suojiin, jonka perustana oli kaksi päällekkäin rakennettua symmetristä neliötä, jotka muodostavat tähden. Kaupungin ja tähden keskustana on tori, josta kadut erkanevat säteittäin. Haminan kaupunkimalli ei ole täysin ainutlaatuinen maailmassa, mutta hyvin harvinainen. Samantyylistä kaupunkisuunnittelua voidaan löytää alle kymmenestä muusta Euroopan kaupungista, mutta Haminalle oman leimansa antaa sen asema tärkeänä satamakaupunkina, joka on ottanut vaikutteita niin ruotsalaisten kuin venäläistenkin arkkitehtien ajatuksista.

Ympyräkaupunki on erinomainen kulttuurikohde matkailijalle

Haminan kaduilla liikkuessa huomaa, että kaupungissa on panostettu vanhojen rakennusten entisöintiin ja ylläpitoon. Niin kadut, talot kuin pihatkin ovat hyvin hoidettuja ja niiden varsilla on ilo kävellä. Hamina on sopivan kompakti kaupunki, jossa on melko mahdoton eksyä. Ympyräkaupungissa tiet johtavat nimittäin aina torille. Kaupungin kadut muodostavat laajoja ympyröitä, joiden keskiössä on tori ja kaupungin raatihuone.

Haminassa on asukkaita noin 20 000 ja se lepää hyvien yhteyksien varrella. Matkaa Venäjän rajalle on 40 km ja Helsinkiin 150 km. Keskustan omakotitaloalue on hyvin hoidettu, ja isot pihat ja vanhat puutalot, sekä historialliset maamerkit tuovat kaupunkiin vahvasti historiaa huokuvaa tunnelmaa. Myös meren läheisyys, kiireettömyys ja mennyt aika leimaavat rauhallista pikku kaupunkia, jolla on paljon tarjottavaa ulkopaikkakuntalaisille matkailijoille.

Porvareita ja tulipaloja

Haminan ydinkeskustan läheisyydessä sijaitsivat porvareiden puiset huvilat, joihin kuljettiin pihan puolelta. Haminan kaupungin talot ovat kuuluneet paikallisten arkeen niin olennaisesti, ettei tarkempaa historiikkia ole aiemmin toteutettu. Vasta viime vuosina tutkijat ovat alkaneet kiinnostua ympyräkaupungin asukkaista, rakennuksista ja arkkitehdeistä. Wanhat talot -yhdistys on valinnut tutkimuskohteekseen noin 40 asuinrakennusta, joista on tekeillä taloon ja asukkaisiin liittyvä selvitys.

Kaupungissa on säilynyt useita vanhoja taloja, mutta kaupunki on luonnollisesti myös muuttunut vuosisatojen aikana. Kolme suurta paloa 1800-luvulla pakottivat rakentamaan uutta ja muuttamaan jonkin verran alkuperäistä asemakaavaa. Haminan historiallinen keskusta on suojelukohde, eikä siellä saa tehdä muita muutoksia kuin restauroida tai palauttaa niitä alkuperäisempään kuntoon. Alueen vanhin talo on rakennettu vuonna 1821. Tekeillä olevan historiikin on tarkoitus valottaa paloissa tuhoutuneiden talojen ja niissä asuneiden ihmisten taustoja.

Ympyräkaupungin tärkeimmät nähtävyydet

Hamina on erinomainen vierailukohde, mutta se jää helposti muiden kaupunkien varjoon. Kaupungin ympyräkaavan lisäksi historialliset talot ja linnoitus ovat vierailun arvoisia paikkoja. Tavalliset ihmiset ja jokapäiväinen eletty arki historiallisilla paikoilla tuovat kaupunkiin jatkumoa. Elämä jatkuu näissä yli 100 vuotta vanhoissa taloissa kuten ennenkin. Tutustumiskierros on helppo aloittaa säteiden keskustasta raatihuoneentorilta, jossa sijaitsee Engelin suunnittelema raatihuone ja Johanneksen kirkko. Jälkimmäisessä on vahvoja kreikkalaisia vaikutteita.

Hamina on myös varuskuntakaupunki ja puolustusvoimien Reserviupseerikoulun rakennus on huomiota herättävän massiivinen rakennus. Varuskunta ja upseerikoulu sijaitsevat aivan Haminan ydinkeskustassa ja se luo keskustan kaduille omanlaisen tunnelman. Varusmiehet ja kansalaiset ovat astelleet näillä kaduilla rinnakkain vuosisatojen ajan. Ympyräkatujen varrella on kauniita putiikkeja ja kahviloita, joissa matkailijat vierailevat mielellään. Haminan pienessä kaupungissa ollaan monella tasolla historiamme lähteillä.

Hamina havittelee Unescon maailmanperintölistalle

Hamina on jättänyt hakemuksen Unescon maailmanperintökohteiden listausta varten ja Suomikin on päivittämässä omaa aieluetteloaan. Tavoite on kirjattu kaupungin omaan matkailusuunnitelmaan ja sitä voidaan ainakin osittain pitää pitkän ajan tavoitteena.

Unescon listalle yltää vain harva kohde ja sitä varten tarvitaan vankat perusteet. Suomesta listalle on hyväksytty seitsemän kohdetta. Haminassa listalle pääsyyn uskotaan, mutta Museovirastossa ollaan epäileväisempiä. Vaikka ympyrämalli ja linnoitus ovatkin hyvin erikoislaatuisia Suomen ja jopa Euroopan mittakaavalla, löytyy samantyylisiä ratkaisuja esimerkiksi Hollannista ja Italiasta.

Ympyrämallia merkittävämpiä on kaupungin historia ja linnoitusrakennus Haminan ytimessä. Unescon maailmanperintökohteeksi pääseminen on monivaiheinen prosessi, joka saattaa kestää vuosia. Se toisi Haminalle varmasti lisää matkailijoita ja nostaisi kaupungin identiteettiä. Pienelle kaupungille ja sen yrittäjille asialla olisi suuri merkitys. Tulevaisuudessa nähdään, nouseeko historiallinen Hamina kansainväliseksi matkailukohteeksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *